Seton Keough (Varsity) vs. North County; 2 Sep 08 - willspix